Bolinger
阿拉巴马, 美国
今天的天气
今天的天气
Bolinger
阿拉巴马, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Bolinger, 阿拉巴马, 美国

晴朗
6:52am

5:15pm
CST
晴朗
59°华氏度 / 34°华氏度
 • 风: 6 英里每小时 272°
 • 湿度: 47%
 • 降水概率: 5%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 4
12am
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 277°
 • 降水概率: 3%
02am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 275°
 • 降水概率: 3%
04am
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 283°
 • 降水概率: 4%
06am
 • 34°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 276°
 • 降水概率: 5%
日出: 6:52am
08am
 • 37°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 2 英里每小时 282°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 48°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 291°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 55°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 275°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 57°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 267°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 57°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 259°
 • 降水概率: 0%
日落: 5:15pm
6pm
 • 48°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 221°
 • 降水概率: 1%
8pm
 • 43°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 169°
 • 降水概率: 1%
10pm
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 174°
 • 降水概率: 1%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报