Rowan Bay
阿拉斯加州, 美国
今天的天气
今天的天气
Rowan Bay
阿拉斯加州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Rowan Bay, 阿拉斯加州, 美国

雨
8:12am

3:21pm
AKST
45°华氏度 / 41°华氏度
 • 风: 6 英里每小时 103°
 • 湿度: 95%
 • 降水概率: 77%
 • 降水: 0.63"
 • 紫外线指数: 0
12am
 • 45°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 9 英里每小时 169°
 • 降水概率: 62%
02am
 • 46°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 9 英里每小时 173°
 • 降水概率: 61%
04am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 8 英里每小时 166°
 • 降水概率: 53%
06am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 161°
 • 降水概率: 47%
08am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 146°
 • 降水概率: 53%
日出: 8:12am
10am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 117°
 • 降水概率: 50%
12pm
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 4 英里每小时 95°
 • 降水概率: 67%
2pm
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 4 英里每小时 93°
 • 降水概率: 70%
日落: 3:21pm
4pm
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 4 英里每小时 82°
 • 降水概率: 77%
6pm
 • 43°华氏度
雨
 • 风: 5 英里每小时 72°
 • 降水概率: 74%
8pm
 • 43°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 4 英里每小时 79°
 • 降水概率: 62%
10pm
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 86°
 • 降水概率: 55%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报