Carnelian Bay
加利福尼亚州, 美国
今天的天气
今天的天气
Carnelian Bay
加利福尼亚州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Carnelian Bay, 加利福尼亚州, 美国

局部多云
6:56am

4:39pm
PST
局部多云
39°华氏度 / 16°华氏度
 • 风: 10 英里每小时 260°
 • 湿度: 74%
 • 降水概率: 20%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 2
12am
 • 19°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 57°
 • 降水概率: 7%
02am
 • 19°华氏度
大部晴朗
大部晴朗
 • 风: 2 英里每小时 60°
 • 降水概率: 7%
04am
 • 19°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 4 英里每小时 77°
 • 降水概率: 7%
06am
 • 16°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 6 英里每小时 84°
 • 降水概率: 7%
日出: 6:56am
08am
 • 21°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 8 英里每小时 75°
 • 降水概率: 5%
10am
 • 25°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 9 英里每小时 70°
 • 降水概率: 2%
12pm
 • 30°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 10 英里每小时 79°
 • 降水概率: 1%
2pm
 • 34°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 12 英里每小时 78°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 32°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 10 英里每小时 77°
 • 降水概率: 1%
日落: 4:39pm
6pm
 • 27°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 5 英里每小时 76°
 • 降水概率: 2%
8pm
 • 23°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 6 英里每小时 96°
 • 降水概率: 2%
10pm
 • 19°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 89°
 • 降水概率: 3%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报