High Acres Haciendas
加利福尼亚州, 美国
今天的天气
今天的天气
High Acres Haciendas
加利福尼亚州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
High Acres Haciendas, 加利福尼亚州, 美国

晴朗
6:30am

4:40pm
PST
晴朗
66°华氏度 / 36°华氏度
 • 风: 7 英里每小时 353°
 • 湿度: 44%
 • 降水概率: 10%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 3
12am
 • 45°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 1 英里每小时 43°
 • 降水概率: 7%
02am
 • 43°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 1 英里每小时 75°
 • 降水概率: 7%
04am
 • 43°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 1 英里每小时 74°
 • 降水概率: 7%
06am
 • 41°华氏度
大部晴朗
大部晴朗
 • 风: 1 英里每小时 74°
 • 降水概率: 6%
日出: 6:30am
08am
 • 46°华氏度
大部地区晴朗
大部地区晴朗
 • 风: 1 英里每小时 25°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 55°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 5 英里每小时 305°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 315°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 66°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 5 英里每小时 316°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 64°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 7 英里每小时 25°
 • 降水概率: 0%
日落: 4:40pm
6pm
 • 55°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 51°
 • 降水概率: 0%
8pm
 • 48°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 5 英里每小时 60°
 • 降水概率: 0%
10pm
 • 45°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 42°
 • 降水概率: 0%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报