Lake Nacimiento
加利福尼亚州, 美国
今天的天气
今天的天气
Lake Nacimiento
加利福尼亚州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Lake Nacimiento, 加利福尼亚州, 美国

晴朗
7:16am

6:19pm
PDT
晴朗
90°华氏度 / 50°华氏度
 • 风: 9 英里每小时 296°
 • 湿度: 40%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 5
12am
 • 61°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 342°
 • 降水概率: 1%
2am
 • 59°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 340°
 • 降水概率: 1%
4am
 • 57°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 116°
 • 降水概率: 3%
6am
 • 54°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 163°
 • 降水概率: 3%
日出: 7:16am
8am
 • 54°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 1 英里每小时 320°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 66°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 0 英里每小时 245°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 81°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 1 英里每小时 294°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 88°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 300°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 86°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 7 英里每小时 267°
 • 降水概率: 0%
6pm
 • 79°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 8 英里每小时 249°
 • 降水概率: 0%
日落: 6:19pm
8pm
 • 68°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 232°
 • 降水概率: 1%
10pm
 • 64°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 259°
 • 降水概率: 2%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报