Bernardston
马萨诸塞, 美国
今天的天气
今天的天气
Bernardston
马萨诸塞, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Bernardston, 马萨诸塞, 美国

雨
6:55am

4:19pm
EST
52°华氏度 / 37°华氏度
 • 风: 3 英里每小时 286°
 • 湿度: 94%
 • 降水概率: 70%
 • 降水: 0.39"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 36°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 1 英里每小时 168°
 • 降水概率: 43%
02am
 • 36°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 0 英里每小时 154°
 • 降水概率: 46%
04am
 • 37°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 1 英里每小时 150°
 • 降水概率: 59%
06am
 • 37°华氏度
雨
 • 风: 0 英里每小时 134°
 • 降水概率: 70%
日出: 6:55am
08am
 • 37°华氏度
雨
 • 风: 0 英里每小时 344°
 • 降水概率: 71%
10am
 • 41°华氏度
雨
 • 风: 1 英里每小时 344°
 • 降水概率: 72%
12pm
 • 48°华氏度
雨
 • 风: 2 英里每小时 192°
 • 降水概率: 69%
2pm
 • 50°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 207°
 • 降水概率: 53%
4pm
 • 48°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 267°
 • 降水概率: 46%
日落: 4:19pm
6pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时
 • 降水概率: 41%
8pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时 355°
 • 降水概率: 38%
10pm
 • 45°华氏度
雾
 • 风: 1 英里每小时 357°
 • 降水概率: 12%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报