Wilcox Peak
新墨西哥, 美国
今天的天气
今天的天气
Wilcox Peak
新墨西哥, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Wilcox Peak, 新墨西哥, 美国

晴朗
6:58am

5:08pm
MST
晴朗
54°华氏度 / 27°华氏度
 • 风: 6 英里每小时 337°
 • 湿度: 40%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 3
12am
 • 28°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 13°
 • 降水概率: 2%
02am
 • 27°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 17°
 • 降水概率: 2%
04am
 • 27°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 5 英里每小时 19°
 • 降水概率: 2%
06am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 5 英里每小时 22°
 • 降水概率: 5%
日出: 6:58am
08am
 • 30°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 22°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 41°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 329°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 48°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 304°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 52°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 325°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 52°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 323°
 • 降水概率: 0%
日落: 5:08pm
6pm
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时
 • 降水概率: 0%
8pm
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 6 英里每小时 13°
 • 降水概率: 1%
10pm
 • 32°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 6 英里每小时 16°
 • 降水概率: 1%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报