Kyserike
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
Kyserike
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Kyserike, 纽约, 美国

晴朗
6:45am

6:52pm
EDT
晴朗
72°华氏度 / 48°华氏度
 • 风: 9 英里每小时 354°
 • 湿度: 50%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 6
12am
 • 43°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 331°
 • 降水概率: 3%
2am
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 308°
 • 降水概率: 5%
4am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 316°
 • 降水概率: 5%
6am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 306°
 • 降水概率: 5%
日出: 6:45am
8am
 • 41°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 1 英里每小时 339°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 54°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 23°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 68°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 9 英里每小时
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 70°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 10 英里每小时 350°
 • 降水概率: 0%
6pm
 • 66°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 8 英里每小时 335°
 • 降水概率: 0%
日落: 6:52pm
8pm
 • 57°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 6 英里每小时 312°
 • 降水概率: 0%
10pm
 • 54°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 326°
 • 降水概率: 1%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报