South Wales
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
South Wales
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
South Wales, 纽约, 美国

阵雪
7:37am

5:14pm
EST
阵雪
32°华氏度 / 16°华氏度
 • 风: 16 英里每小时 276°
 • 湿度: 78%
 • 降水概率: 58%
 • 降水: 0.63"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 32°华氏度
多云
多云
 • 风: 14 英里每小时 267°
 • 降水概率: 24%
02am
 • 32°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 13 英里每小时 263°
 • 降水概率: 53%
04am
 • 32°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 13 英里每小时 263°
 • 降水概率: 50%
06am
 • 30°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 12 英里每小时 264°
 • 降水概率: 65%
日出: 7:37am
08am
 • 30°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 12 英里每小时 280°
 • 降水概率: 51%
10am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 13 英里每小时 283°
 • 降水概率: 40%
12pm
 • 27°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 15 英里每小时 273°
 • 降水概率: 45%
2pm
 • 27°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 16 英里每小时 268°
 • 降水概率: 42%
4pm
 • 25°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 14 英里每小时 275°
 • 降水概率: 45%
日落: 5:14pm
6pm
 • 23°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 13 英里每小时 282°
 • 降水概率: 39%
8pm
 • 21°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 12 英里每小时 286°
 • 降水概率: 36%
10pm
 • 21°华氏度
短时阵雪
短时阵雪
 • 风: 11 英里每小时 289°
 • 降水概率: 31%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报