Upper Jay
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
Upper Jay
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Upper Jay, 纽约, 美国

晴朗
6:43am

6:51pm
EDT
晴朗
64°华氏度 / 46°华氏度
 • 风: 7 英里每小时 348°
 • 湿度: 50%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 5
12am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 222°
 • 降水概率: 4%
2am
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 249°
 • 降水概率: 4%
4am
 • 36°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 271°
 • 降水概率: 5%
6am
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 273°
 • 降水概率: 4%
日出: 6:43am
8am
 • 41°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 1 英里每小时 273°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 54°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 3 英里每小时 359°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 59°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 11°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 14°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 7 英里每小时
 • 降水概率: 0%
6pm
 • 61°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 340°
 • 降水概率: 0%
日落: 6:51pm
8pm
 • 52°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 304°
 • 降水概率: 2%
10pm
 • 48°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 293°
 • 降水概率: 3%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报