Rival
北达科他州, 美国
今天的天气
今天的天气
Rival
北达科他州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Rival, 北达科他州, 美国

晴朗
8:26am

4:55pm
CST
晴朗
41°华氏度 / 23°华氏度
 • 风: 13 英里每小时 273°
 • 湿度: 69%
 • 降水概率: 4%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 12 英里每小时 271°
 • 降水概率: 3%
02am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 12 英里每小时 273°
 • 降水概率: 3%
04am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 12 英里每小时 270°
 • 降水概率: 4%
06am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 11 英里每小时 270°
 • 降水概率: 4%
08am
 • 25°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 11 英里每小时 268°
 • 降水概率: 4%
日出: 8:26am
10am
 • 28°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 12 英里每小时 271°
 • 降水概率: 2%
12pm
 • 36°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 14 英里每小时 277°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 39°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 14 英里每小时 277°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 39°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 12 英里每小时 273°
 • 降水概率: 2%
日落: 4:55pm
6pm
 • 32°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 10 英里每小时 270°
 • 降水概率: 4%
8pm
 • 28°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 9 英里每小时 266°
 • 降水概率: 4%
10pm
 • 28°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 9 英里每小时 261°
 • 降水概率: 4%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报