Bellbrook
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Bellbrook
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Bellbrook, 俄亥俄州, 美国

雨
7:32am

5:14pm
EST
57°华氏度 / 50°华氏度
 • 风: 13 英里每小时 175°
 • 湿度: 82%
 • 降水概率: 80%
 • 降水: 0.9"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 46°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 10 英里每小时 178°
 • 降水概率: 2%
02am
 • 46°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 9 英里每小时 187°
 • 降水概率: 8%
04am
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 8 英里每小时 184°
 • 降水概率: 39%
06am
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 10 英里每小时 175°
 • 降水概率: 68%
日出: 7:32am
08am
 • 46°华氏度
雨
 • 风: 10 英里每小时 161°
 • 降水概率: 80%
10am
 • 48°华氏度
雨
 • 风: 12 英里每小时 174°
 • 降水概率: 78%
12pm
 • 50°华氏度
雨
 • 风: 13 英里每小时 179°
 • 降水概率: 72%
2pm
 • 54°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 13 英里每小时 180°
 • 降水概率: 63%
4pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 12 英里每小时 181°
 • 降水概率: 40%
日落: 5:14pm
6pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 11 英里每小时 174°
 • 降水概率: 50%
8pm
 • 57°华氏度
雨
 • 风: 12 英里每小时 173°
 • 降水概率: 63%
10pm
 • 57°华氏度
雨
 • 风: 12 英里每小时 200°
 • 降水概率: 61%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报