Ozark
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Ozark
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Ozark, 俄亥俄州, 美国

大部分地区多云
7:20am

5:02pm
EST
大部分地区多云
46°华氏度 / 39°华氏度
  • 风: 4 英里每小时 112°
  • 湿度: 63%
  • 降水概率: 0%
  • 降水: 0"
  • 紫外线指数: 1
12am
  • 39°华氏度
多云
多云
  • 风: 6 英里每小时 160°
  • 降水概率: 3%
02am
  • 41°华氏度
多云
多云
  • 风: 6 英里每小时 168°
  • 降水概率: 3%
04am
  • 41°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
  • 风: 6 英里每小时 176°
  • 降水概率: 6%
06am
  • 41°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
  • 风: 6 英里每小时 177°
  • 降水概率: 6%
日出: 7:20am
08am
  • 41°华氏度
多云
多云
  • 风: 7 英里每小时 181°
  • 降水概率: 9%
10am
  • 46°华氏度
阵雨
阵雨
  • 风: 8 英里每小时 181°
  • 降水概率: 40%
12pm
  • 48°华氏度
阵雨
阵雨
  • 风: 9 英里每小时 178°
  • 降水概率: 49%
2pm
  • 50°华氏度
雨
  • 风: 9 英里每小时 176°
  • 降水概率: 76%
4pm
  • 52°华氏度
雨
  • 风: 10 英里每小时 178°
  • 降水概率: 74%
日落: 5:02pm
6pm
  • 52°华氏度
雨
  • 风: 9 英里每小时 174°
  • 降水概率: 74%
8pm
  • 52°华氏度
雨
  • 风: 9 英里每小时 172°
  • 降水概率: 60%
10pm
  • 54°华氏度
阵雨
阵雨
  • 风: 9 英里每小时 169°
  • 降水概率: 56%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报