Pink
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Pink
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Pink, 俄亥俄州, 美国

雨
7:26am

5:13pm
EST
57°华氏度 / 46°华氏度
 • 风: 9 英里每小时 177°
 • 湿度: 80%
 • 降水概率: 80%
 • 降水: 0.7"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 5 英里每小时 178°
 • 降水概率: 2%
02am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 6 英里每小时 184°
 • 降水概率: 2%
04am
 • 45°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 5 英里每小时 180°
 • 降水概率: 13%
06am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 6 英里每小时 175°
 • 降水概率: 14%
日出: 7:26am
08am
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 160°
 • 降水概率: 37%
10am
 • 48°华氏度
雨
 • 风: 9 英里每小时 169°
 • 降水概率: 63%
12pm
 • 52°华氏度
雨
 • 风: 8 英里每小时 177°
 • 降水概率: 76%
2pm
 • 54°华氏度
雨
 • 风: 9 英里每小时 189°
 • 降水概率: 79%
4pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 9 英里每小时 183°
 • 降水概率: 57%
日落: 5:13pm
6pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 8 英里每小时 177°
 • 降水概率: 53%
8pm
 • 55°华氏度
雷阵雨
雷阵雨
 • 风: 8 英里每小时 181°
 • 降水概率: 59%
10pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 9 英里每小时 190°
 • 降水概率: 51%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报