Rolling Hills
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Rolling Hills
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Rolling Hills, 俄亥俄州, 美国

阵雪
7:29am

5:05pm
EST
阵雪
34°华氏度 / 23°华氏度
 • 风: 16 英里每小时 265°
 • 湿度: 80%
 • 降水概率: 60%
 • 降水: 0.2"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 30°华氏度
雪
 • 风: 9 英里每小时 297°
 • 降水概率: 82%
02am
 • 30°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 9 英里每小时 288°
 • 降水概率: 67%
04am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 9 英里每小时 278°
 • 降水概率: 58%
06am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 9 英里每小时 273°
 • 降水概率: 52%
日出: 7:29am
08am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 9 英里每小时 270°
 • 降水概率: 49%
10am
 • 30°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 12 英里每小时 268°
 • 降水概率: 40%
12pm
 • 34°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 15 英里每小时 264°
 • 降水概率: 39%
2pm
 • 34°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 16 英里每小时 259°
 • 降水概率: 42%
4pm
 • 34°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 15 英里每小时 259°
 • 降水概率: 36%
日落: 5:05pm
6pm
 • 32°华氏度
短时阵雪
短时阵雪
 • 风: 12 英里每小时 261°
 • 降水概率: 32%
8pm
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 12 英里每小时 263°
 • 降水概率: 21%
10pm
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 263°
 • 降水概率: 15%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报