Slocum Heights
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Slocum Heights
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Slocum Heights, 俄亥俄州, 美国

雨或雪
7:31am

5:10pm
EST
雨或雪
43°华氏度 / 27°华氏度
 • 风: 11 英里每小时 308°
 • 湿度: 94%
 • 降水概率: 100%
 • 降水: 0.63"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 32°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 7 英里每小时 286°
 • 降水概率: 68%
02am
 • 30°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 8 英里每小时 281°
 • 降水概率: 57%
04am
 • 30°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 8 英里每小时 273°
 • 降水概率: 46%
06am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 8 英里每小时 264°
 • 降水概率: 45%
日出: 7:31am
08am
 • 28°华氏度
短时阵雪
短时阵雪
 • 风: 8 英里每小时 268°
 • 降水概率: 31%
10am
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 271°
 • 降水概率: 24%
12pm
 • 34°华氏度
多云
多云
 • 风: 13 英里每小时 265°
 • 降水概率: 14%
2pm
 • 36°华氏度
多云
多云
 • 风: 14 英里每小时 266°
 • 降水概率: 5%
4pm
 • 36°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 262°
 • 降水概率: 8%
日落: 5:10pm
6pm
 • 32°华氏度
多云
多云
 • 风: 9 英里每小时 266°
 • 降水概率: 6%
8pm
 • 30°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 9 英里每小时 254°
 • 降水概率: 3%
10pm
 • 28°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 9 英里每小时 261°
 • 降水概率: 3%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报