Fabens
德州, 美国
今天的天气
今天的天气
Fabens
德州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Fabens, 德州, 美国

晴朗
6:41am

5:01pm
MST
晴朗
70°华氏度 / 41°华氏度
 • 风: 9 英里每小时 286°
 • 湿度: 23%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 4
12am
 • 46°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 256°
 • 降水概率: 0%
02am
 • 43°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 286°
 • 降水概率: 0%
04am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 225°
 • 降水概率: 0%
06am
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 311°
 • 降水概率: 1%
日出: 6:41am
08am
 • 43°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 2 英里每小时 306°
 • 降水概率: 0%
10am
 • 54°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 2 英里每小时 293°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 5 英里每小时 275°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 68°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 9 英里每小时 273°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 68°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 8 英里每小时 276°
 • 降水概率: 0%
日落: 5:01pm
6pm
 • 61°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 281°
 • 降水概率: 0%
8pm
 • 54°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 234°
 • 降水概率: 0%
10pm
 • 50°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 4 英里每小时 208°
 • 降水概率: 0%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报