Peaster
德州, 美国
今天的天气
今天的天气
Peaster
德州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Peaster, 德州, 美国

大部地区晴朗
7:16am

5:24pm
CST
大部地区晴朗
61°华氏度 / 37°华氏度
 • 风: 16 英里每小时 185°
 • 湿度: 34%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 3
12am
 • 34°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 213°
 • 降水概率: 1%
02am
 • 32°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 208°
 • 降水概率: 1%
04am
 • 30°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 203°
 • 降水概率: 1%
06am
 • 30°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 195°
 • 降水概率: 1%
日出: 7:16am
08am
 • 34°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 9 英里每小时 192°
 • 降水概率: 0%
10am
 • 45°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 12 英里每小时 192°
 • 降水概率: 0%
12pm
 • 55°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 16 英里每小时 190°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 59°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 17 英里每小时 184°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 59°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 16 英里每小时 176°
 • 降水概率: 0%
日落: 5:24pm
6pm
 • 52°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 14 英里每小时 162°
 • 降水概率: 0%
8pm
 • 48°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 14 英里每小时 170°
 • 降水概率: 0%
10pm
 • 46°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 13 英里每小时 179°
 • 降水概率: 0%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报