Yantic
康涅狄格, 美国
今天的天气
今天的天气
Yantic
康涅狄格, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Yantic, 康涅狄格, 美国

雨
7:11am

4:44pm
EST
50°华氏度 / 32°华氏度
 • 风: 11 英里每小时 191°
 • 湿度: 91%
 • 降水概率: 100%
 • 降水: 0.63"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 39°华氏度
雨
 • 风: 11 英里每小时 94°
 • 降水概率: 90%
02am
 • 39°华氏度
雨
 • 风: 11 英里每小时 90°
 • 降水概率: 100%
04am
 • 41°华氏度
雨
 • 风: 14 英里每小时 86°
 • 降水概率: 100%
06am
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 16 英里每小时 99°
 • 降水概率: 100%
日出: 7:11am
08am
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 9 英里每小时 117°
 • 降水概率: 100%
10am
 • 45°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 8 英里每小时 136°
 • 降水概率: 66%
12pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 208°
 • 降水概率: 45%
2pm
 • 50°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 9 英里每小时 223°
 • 降水概率: 24%
4pm
 • 46°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 7 英里每小时 234°
 • 降水概率: 24%
日落: 4:44pm
6pm
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 237°
 • 降水概率: 36%
8pm
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 257°
 • 降水概率: 42%
10pm
 • 37°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 8 英里每小时 276°
 • 降水概率: 38%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报