Accord
马萨诸塞, 美国
今天的天气
今天的天气
Accord
马萨诸塞, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Accord, 马萨诸塞, 美国

局部多云
6:54am

4:12pm
EST
局部多云
45°华氏度 / 32°华氏度
 • 风: 14 英里每小时 226°
 • 湿度: 60%
 • 降水概率: 0%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 43°华氏度
大部晴朗
大部晴朗
 • 风: 11 英里每小时 211°
 • 降水概率: 3%
02am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 10 英里每小时 209°
 • 降水概率: 3%
04am
 • 39°华氏度
大部晴朗
大部晴朗
 • 风: 9 英里每小时 210°
 • 降水概率: 3%
06am
 • 37°华氏度
大部晴朗
大部晴朗
 • 风: 9 英里每小时 213°
 • 降水概率: 3%
日出: 6:54am
08am
 • 39°华氏度
大部地区晴朗
大部地区晴朗
 • 风: 9 英里每小时 214°
 • 降水概率: 3%
10am
 • 43°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 12 英里每小时 219°
 • 降水概率: 1%
12pm
 • 43°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 14 英里每小时 225°
 • 降水概率: 1%
2pm
 • 45°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 14 英里每小时 227°
 • 降水概率: 1%
4pm
 • 41°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 11 英里每小时 235°
 • 降水概率: 1%
日落: 4:12pm
6pm
 • 39°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 9 英里每小时 238°
 • 降水概率: 2%
8pm
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 9 英里每小时 240°
 • 降水概率: 2%
10pm
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 10 英里每小时 239°
 • 降水概率: 2%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报