Rives Junction
密歇根州, 美国
今天的天气
今天的天气
Rives Junction
密歇根州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Rives Junction, 密歇根州, 美国

雨
7:41am

5:08pm
EST
46°华氏度 / 43°华氏度
 • 风: 7 英里每小时 147°
 • 湿度: 90%
 • 降水概率: 70%
 • 降水: 0.4"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 39°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 6 英里每小时 158°
 • 降水概率: 33%
02am
 • 39°华氏度
多云
多云
 • 风: 7 英里每小时 164°
 • 降水概率: 17%
04am
 • 39°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 167°
 • 降水概率: 45%
06am
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 168°
 • 降水概率: 43%
日出: 7:41am
08am
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 158°
 • 降水概率: 55%
10am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 163°
 • 降水概率: 56%
12pm
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 7 英里每小时 149°
 • 降水概率: 67%
2pm
 • 45°华氏度
雨
 • 风: 7 英里每小时 142°
 • 降水概率: 70%
4pm
 • 45°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 6 英里每小时 136°
 • 降水概率: 66%
日落: 5:08pm
6pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 123°
 • 降水概率: 53%
8pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 118°
 • 降水概率: 54%
10pm
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 112°
 • 降水概率: 47%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报