Bellona
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
Bellona
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Bellona, 纽约, 美国

上午有阵雨
7:19am

4:35pm
EST
上午有阵雨
43°华氏度 / 32°华氏度
 • 风: 12 英里每小时 205°
 • 湿度: 77%
 • 降水概率: 40%
 • 降水: 0.04"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 253°
 • 降水概率: 24%
02am
 • 43°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 4 英里每小时 227°
 • 降水概率: 32%
04am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 215°
 • 降水概率: 41%
06am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 189°
 • 降水概率: 36%
日出: 7:19am
08am
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 190°
 • 降水概率: 37%
10am
 • 43°华氏度
多云
多云
 • 风: 9 英里每小时 196°
 • 降水概率: 24%
12pm
 • 43°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 11 英里每小时 209°
 • 降水概率: 32%
2pm
 • 41°华氏度
多云
多云
 • 风: 12 英里每小时 216°
 • 降水概率: 24%
4pm
 • 37°华氏度
多云
多云
 • 风: 12 英里每小时 209°
 • 降水概率: 20%
日落: 4:35pm
6pm
 • 37°华氏度
多云
多云
 • 风: 12 英里每小时 205°
 • 降水概率: 24%
8pm
 • 36°华氏度
多云
多云
 • 风: 14 英里每小时 210°
 • 降水概率: 20%
10pm
 • 36°华氏度
多云
多云
 • 风: 14 英里每小时 212°
 • 降水概率: 24%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报