MacDougall
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
MacDougall
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
MacDougall, 纽约, 美国

晴朗
6:56am

7:03pm
EDT
晴朗
68°华氏度 / 50°华氏度
 • 风: 8 英里每小时 307°
 • 湿度: 57%
 • 降水概率: 10%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 5
12am
 • 45°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 161°
 • 降水概率: 4%
2am
 • 43°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 184°
 • 降水概率: 6%
4am
 • 43°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 184°
 • 降水概率: 6%
6am
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 179°
 • 降水概率: 6%
日出: 6:56am
8am
 • 45°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 2 英里每小时 182°
 • 降水概率: 5%
10am
 • 55°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 1 英里每小时 270°
 • 降水概率: 1%
12pm
 • 63°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 4 英里每小时 328°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 66°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 7 英里每小时 327°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 68°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 8 英里每小时 335°
 • 降水概率: 0%
6pm
 • 64°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 6 英里每小时 342°
 • 降水概率: 0%
日落: 7:03pm
8pm
 • 55°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 1 英里每小时 331°
 • 降水概率: 4%
10pm
 • 52°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 2 英里每小时 265°
 • 降水概率: 8%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报