Round Top
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
Round Top
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Round Top, 纽约, 美国

阵雨
7:00am

4:26pm
EST
阵雨
55°华氏度 / 43°华氏度
 • 风: 6 英里每小时 195°
 • 湿度: 91%
 • 降水概率: 60%
 • 降水: 0.12"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 188°
 • 降水概率: 45%
02am
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 171°
 • 降水概率: 53%
04am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 173°
 • 降水概率: 46%
06am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 179°
 • 降水概率: 50%
日出: 7:00am
08am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 188°
 • 降水概率: 56%
10am
 • 48°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 6 英里每小时 183°
 • 降水概率: 32%
12pm
 • 54°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 181°
 • 降水概率: 40%
2pm
 • 54°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 184°
 • 降水概率: 36%
4pm
 • 54°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 3 英里每小时 203°
 • 降水概率: 13%
日落: 4:26pm
6pm
 • 50°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 4 英里每小时 264°
 • 降水概率: 13%
8pm
 • 48°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 5 英里每小时 279°
 • 降水概率: 12%
10pm
 • 48°华氏度
局部多云
局部多云
 • 风: 2 英里每小时 274°
 • 降水概率: 8%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报