West Windsor
纽约, 美国
今天的天气
今天的天气
West Windsor
纽约, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
West Windsor, 纽约, 美国

晴朗
6:51am

6:59pm
EDT
晴朗
66°华氏度 / 46°华氏度
 • 风: 12 英里每小时 342°
 • 湿度: 55%
 • 降水概率: 10%
 • 降水: 0"
 • 紫外线指数: 6
12am
 • 45°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 3 英里每小时 84°
 • 降水概率: 6%
2am
 • 41°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 79°
 • 降水概率: 7%
4am
 • 39°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时 58°
 • 降水概率: 7%
6am
 • 37°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 2 英里每小时
 • 降水概率: 7%
日出: 6:51am
8am
 • 37°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 2 英里每小时 345°
 • 降水概率: 6%
10am
 • 50°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 5 英里每小时 342°
 • 降水概率: 1%
12pm
 • 59°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 7 英里每小时 342°
 • 降水概率: 0%
2pm
 • 64°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 10 英里每小时 334°
 • 降水概率: 0%
4pm
 • 64°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 12 英里每小时 336°
 • 降水概率: 0%
6pm
 • 61°华氏度
晴朗
晴朗
 • 风: 11 英里每小时 331°
 • 降水概率: 0%
日落: 6:59pm
8pm
 • 55°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 338°
 • 降水概率: 1%
10pm
 • 52°华氏度
晴朗无云
晴朗无云
 • 风: 7 英里每小时 335°
 • 降水概率: 4%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报