Angel
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Angel
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Angel, 俄亥俄州, 美国

雨
7:22am

5:09pm
EST
61°华氏度 / 48°华氏度
 • 风: 8 英里每小时 169°
 • 湿度: 69%
 • 降水概率: 70%
 • 降水: 0.5"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 43°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 157°
 • 降水概率: 2%
02am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 6 英里每小时 165°
 • 降水概率: 2%
04am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 171°
 • 降水概率: 6%
06am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 166°
 • 降水概率: 7%
日出: 7:22am
08am
 • 45°华氏度
多云
多云
 • 风: 2 英里每小时 153°
 • 降水概率: 24%
10am
 • 50°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 160°
 • 降水概率: 37%
12pm
 • 57°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 171°
 • 降水概率: 54%
2pm
 • 59°华氏度
雨
 • 风: 7 英里每小时 180°
 • 降水概率: 72%
4pm
 • 57°华氏度
雨
 • 风: 7 英里每小时 182°
 • 降水概率: 70%
日落: 5:09pm
6pm
 • 57°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 168°
 • 降水概率: 58%
8pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 170°
 • 降水概率: 50%
10pm
 • 57°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 9 英里每小时 177°
 • 降水概率: 52%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报