Flora
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Flora
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Flora, 俄亥俄州, 美国

雨或雪
7:28am

5:05pm
EST
雨或雪
45°华氏度 / 28°华氏度
 • 风: 11 英里每小时 309°
 • 湿度: 91%
 • 降水概率: 100%
 • 降水: 0.79"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 32°华氏度
雪
 • 风: 7 英里每小时 288°
 • 降水概率: 76%
02am
 • 30°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 8 英里每小时 285°
 • 降水概率: 70%
04am
 • 30°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 8 英里每小时 274°
 • 降水概率: 62%
06am
 • 28°华氏度
小雪
小雪
 • 风: 9 英里每小时 266°
 • 降水概率: 60%
日出: 7:28am
08am
 • 28°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 9 英里每小时 263°
 • 降水概率: 53%
10am
 • 32°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 11 英里每小时 261°
 • 降水概率: 40%
12pm
 • 34°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 13 英里每小时 259°
 • 降水概率: 41%
2pm
 • 34°华氏度
阵雪
阵雪
 • 风: 14 英里每小时 258°
 • 降水概率: 37%
4pm
 • 36°华氏度
短时阵雪
短时阵雪
 • 风: 14 英里每小时 258°
 • 降水概率: 32%
日落: 5:05pm
6pm
 • 34°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 259°
 • 降水概率: 22%
8pm
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 262°
 • 降水概率: 15%
10pm
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 11 英里每小时 262°
 • 降水概率: 15%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报