Greggs
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Greggs
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Greggs, 俄亥俄州, 美国

雨
7:26am

5:11pm
EST
57°华氏度 / 48°华氏度
 • 风: 8 英里每小时 167°
 • 湿度: 80%
 • 降水概率: 80%
 • 降水: 0.8"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 41°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 168°
 • 降水概率: 3%
02am
 • 43°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 177°
 • 降水概率: 3%
04am
 • 45°华氏度
大部分地区多云
大部分地区多云
 • 风: 5 英里每小时 172°
 • 降水概率: 12%
06am
 • 43°华氏度
多云
多云
 • 风: 4 英里每小时 165°
 • 降水概率: 24%
日出: 7:26am
08am
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 5 英里每小时 154°
 • 降水概率: 43%
10am
 • 46°华氏度
雨
 • 风: 8 英里每小时 162°
 • 降水概率: 65%
12pm
 • 50°华氏度
雨
 • 风: 8 英里每小时 166°
 • 降水概率: 79%
2pm
 • 52°华氏度
雨
 • 风: 8 英里每小时 173°
 • 降水概率: 76%
4pm
 • 55°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 9 英里每小时 175°
 • 降水概率: 66%
日落: 5:11pm
6pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 167°
 • 降水概率: 48%
8pm
 • 54°华氏度
雷阵雨
雷阵雨
 • 风: 7 英里每小时 170°
 • 降水概率: 57%
10pm
 • 55°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 9 英里每小时 176°
 • 降水概率: 53%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报