Slickaway
俄亥俄州, 美国
今天的天气
今天的天气
Slickaway
俄亥俄州, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Slickaway, 俄亥俄州, 美国

雨
7:28am

5:15pm
EST
59°华氏度 / 48°华氏度
 • 风: 11 英里每小时 178°
 • 湿度: 86%
 • 降水概率: 80%
 • 降水: 0.7"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 46°华氏度
多云
多云
 • 风: 7 英里每小时 178°
 • 降水概率: 2%
02am
 • 46°华氏度
多云
多云
 • 风: 8 英里每小时 189°
 • 降水概率: 5%
04am
 • 46°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 7 英里每小时 185°
 • 降水概率: 30%
06am
 • 45°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 6 英里每小时 165°
 • 降水概率: 58%
日出: 7:28am
08am
 • 46°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 7 英里每小时 157°
 • 降水概率: 57%
10am
 • 50°华氏度
雨
 • 风: 10 英里每小时 165°
 • 降水概率: 78%
12pm
 • 54°华氏度
雨
 • 风: 11 英里每小时 182°
 • 降水概率: 79%
2pm
 • 55°华氏度
雨
 • 风: 10 英里每小时 199°
 • 降水概率: 71%
4pm
 • 57°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 11 英里每小时 188°
 • 降水概率: 56%
日落: 5:15pm
6pm
 • 57°华氏度
雷阵雨
雷阵雨
 • 风: 10 英里每小时 179°
 • 降水概率: 46%
8pm
 • 57°华氏度
雷阵雨
雷阵雨
 • 风: 11 英里每小时 185°
 • 降水概率: 56%
10pm
 • 57°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 12 英里每小时 208°
 • 降水概率: 56%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报