South Strafford
佛蒙特, 美国
今天的天气
今天的天气
South Strafford
佛蒙特, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
South Strafford, 佛蒙特, 美国

阵雨
6:58am

4:15pm
EST
阵雨
45°华氏度 / 37°华氏度
 • 风: 3 英里每小时 125°
 • 湿度: 95%
 • 降水概率: 60%
 • 降水: 0.12"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 34°华氏度
雨
 • 风: 1 英里每小时 149°
 • 降水概率: 69%
02am
 • 34°华氏度
雨
 • 风: 1 英里每小时 133°
 • 降水概率: 71%
04am
 • 34°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时 121°
 • 降水概率: 53%
06am
 • 36°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时 122°
 • 降水概率: 53%
日出: 6:58am
08am
 • 36°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 124°
 • 降水概率: 50%
10am
 • 37°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 129°
 • 降水概率: 53%
12pm
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 4 英里每小时 133°
 • 降水概率: 56%
2pm
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 3 英里每小时 133°
 • 降水概率: 43%
4pm
 • 43°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 2 英里每小时 128°
 • 降水概率: 31%
日落: 4:15pm
6pm
 • 41°华氏度
雾
 • 风: 2 英里每小时 111°
 • 降水概率: 19%
8pm
 • 41°华氏度
雾
 • 风: 1 英里每小时 121°
 • 降水概率: 13%
10pm
 • 41°华氏度
多云
多云
 • 风: 1 英里每小时 254°
 • 降水概率: 11%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报