Lunenburg
佛蒙特, 美国
今天的天气
今天的天气
Lunenburg
佛蒙特, 美国
长期天气预报
长期天气预报

明天的天气预报
Lunenburg, 佛蒙特, 美国

阵雨
6:57am

4:10pm
EST
阵雨
43°华氏度 / 34°华氏度
 • 风: 2 英里每小时 66°
 • 湿度: 94%
 • 降水概率: 60%
 • 降水: 0.12"
 • 紫外线指数: 1
12am
 • 30°华氏度
多云
多云
 • 风: 0 英里每小时 126°
 • 降水概率: 19%
02am
 • 30°华氏度
冻雨
冻雨
 • 风: 0 英里每小时 108°
 • 降水概率: 95%
04am
 • 32°华氏度
雨伴有冻雨
雨伴有冻雨
 • 风: 1 英里每小时 105°
 • 降水概率: 79%
06am
 • 32°华氏度
小雨伴有冻雨
小雨伴有冻雨
 • 风: 0 英里每小时 74°
 • 降水概率: 58%
日出: 6:57am
08am
 • 34°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 1 英里每小时 56°
 • 降水概率: 56%
10am
 • 37°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 1 英里每小时 66°
 • 降水概率: 39%
12pm
 • 41°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时 79°
 • 降水概率: 42%
2pm
 • 43°华氏度
小雨
小雨
 • 风: 2 英里每小时 57°
 • 降水概率: 60%
4pm
 • 43°华氏度
阵雨
阵雨
 • 风: 2 英里每小时 77°
 • 降水概率: 43%
日落: 4:10pm
6pm
 • 41°华氏度
短时阵雨
短时阵雨
 • 风: 1 英里每小时 32°
 • 降水概率: 30%
8pm
 • 39°华氏度
雾
 • 风: 1 英里每小时 138°
 • 降水概率: 18%
10pm
 • 37°华氏度
雾
 • 风: 0 英里每小时 165°
 • 降水概率: 18%
1. 点击找到我按钮
2. 允许应用使用您的位置
* 您将自动重定向到您所在位置的天气预报